Print this page

Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021

Căn cứ quyết định số 385/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TNNQG ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ quyết định của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021.

Liên đoàn thông báo danh sách các thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển (có danh sách đính kèm).

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

thongbao

 Danh sách trúng tuyển.pdf

 

 

 

 

Read 615 times
Rate this item
(1 Vote)

Latest from Nguyễn Văn Quỳnh