Thông báo: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong quán triệt, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc và đánh bạc tại cơ quan, đơn vị.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc làm giảm tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc; tiếp nhận, chuyển giao kịp thời các thông tin về tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 05/KH- BTNMT ngày 08/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chủ động, hối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (nơi đơn vị có trụ sở làm việc) trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Viên chức, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

- Tổ chức cho viên chức, người lao động ký Bản cam kết không tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức; Bản cam kết được lưu trong hồ sơ của viên chức, người lao động (có mẫu Bản cam kết gửi kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Tổ chức cho viên chức, người lao động ký Bản cam kết không tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Đối với Văn phòng và Các Ban việc ký Bản cam kết phải hoàn thành và nộp về Văn phòng trước ngày 31 tháng 8 năm 2023;

- Đối với các đơn vị trực thuộc đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 để Trung tâm tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.

3. Giao Văn phòng là đơn vị đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định gửi Thanh tra Bộ.

Nội dung chi tiết

Văn phòng Liên đoàn

Read 1938 times
Rate this item
(1 Vote)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý…
  Thứ bảy, 21 Tháng 1 2023
 • NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THEO THÔNG BÁO SỐ 493/TNNMB-KHTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2023
  Sáng nay (22/11/2023), tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc số 10…
  Thứ tư, 22 Tháng 11 2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở 6 tháng cuối năm 2023 các nhiệm vụ, đề án, dự án theo Thông báo số 493/TNNMB-KHTC ngày 13 tháng 11 năm 2023
  Sáng nay (20/11/2023), tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc số 10…
  Thứ hai, 20 Tháng 11 2023
 • TRÍCH - TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 26/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (SỬA ĐỔI)
   
  Thứ tư, 01 Tháng 11 2023

Hệ thống họp online

hoponline

4699738
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
45551
216899
86300
4699738

Địa chỉ IP: 34.228.52.21
Giờ máy chủ: 2023-12-02 22:40:39

Who's Online

Đang có 568 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com