Chủ nhật, 01 31 2021

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba, 07 24 2012

Sơ đồ tổ chức bộ máy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Page 2 of 2