Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ

 

a binh

Đoàn trưởng
ThS. Đinh Văn Bình
DĐ: 096.327.4060
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DoanTNNDB 
 Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ
Trụ sở chính: Số 216 Nguyễn Trãi 2, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh,
tỉnh Hải Dương ĐT: 0320.3.882.331
chi nhánh tại: Số 1 đường Trung Tâm, thị xã Ba Hàng, huyện Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC BỘ

I. Vị trí và chức năng

1. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ và gia công cơ khí vật tư ngành nước theo quy định của pháp luật.

2. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ có trụ sở chính tại số 216 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và chi nhánh tại số 1 đường Trung Tâm, thị xã Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Liên đoàn trưởng chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập quy hoạch về tài nguyên nước và điều tra cơ bản tài nguyên nước:

a) Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia và quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước;

b) Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnhtheo phân công của Liên đoàn trưởng.

3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nướctrên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và theo phân công của Liên đoàn trưởng:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước hàng năm;

c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước.

4. Thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; khoanh định và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và theo phân công của Liên đoàn trưởng.

6. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra địa chất công trình – địa kỹ thuật, các tai biến địa chất liên quan đến nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

7. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân công của Liên đoàn trưởng.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ, bao gồm:

a) Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, giám sát và dự báo tài nguyên nước; khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước, đánh giá tác động môi trường; xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; kiểm kê tài nguyên nước; khoanh định và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước; đo đạc bản đồ, đo vẽ thành lập các loại bản đồ địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình; thiết kế, xây dựng và cập nhật cở sở dữ liệu tài nguyên nước.

b) Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước các địa phương; tổ chức vận hành, hướng dẫn chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành duy tu, bảo dưỡng…mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

c) Thực hiện khảo sát, điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản; nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước và các tư vấn dịch vụ, sản xuất khác theo quy định của pháp luật.

9. Gia công cơ khí các loại dụng cụ, vật tư; sửa chữa các thiết bị vận tải, thi công xây dựng hệ thống khai thác xử lý nước, cung ứng các sản phẩm vật tư ngành nước và các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo sự phân cấp quản lý của Liên đoàn.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Đoàn theo sự phân công của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

12. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cùa Liên đoản trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó đoàn trưởng.

a) Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn.

b) Phó Đoàn trưởng giúp việc Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Đoàn được bố trí 01 vị trí thực hiện công tác kế hoạch - tài chính

3. Đoàn được thành lập 01 Tổ kỹ thuật và không quá 05 Tổ thi công. Các Tổ thuộc Đoàn do Liên đoàn trưởng thành lập tùy theo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.

4. Các viên chức, người lao động thực hiện chế độ làm việc theo quy định và quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Đoàn phân công.

Read 3416 times
Rate this item
(2 votes)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2021
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung…
  Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình
  (Chinhphu.vn) - Chiều 31/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón chính thức,…
  Thứ tư, 02 Tháng 11 2022
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU HUỲNH THANH PHƯƠNG VỀ THANH TOÁN TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
   Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chính thức trả lời chất vấn của…
  Thứ năm, 20 Tháng 10 2022
 • Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  (Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm khắc phục…
  Thứ hai, 17 Tháng 10 2022

Hệ thống họp online

hoponline

2045023
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1742
15055
43217
2045023

Địa chỉ IP: 18.207.136.189
Giờ máy chủ: 2022-12-07 06:38:01

Who's Online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com