Thứ sáu, 03 15 2013

Ban lãnh đạo qua các thời kỳ của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Chủ nhật, 11 01 2020

Ban lãnh đạo hiện nay của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Chủ nhật, 01 31 2021

Địa bàn hoạt động của Liên đoàn

Giới thiệu Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Featured
Thứ sáu, 01 01 2021
Ban Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động xin được gửi lời chào trân trọng đến Quý vị khách hàng và Quý độc giả.
Thứ hai, 03 01 2021

Hồ sơ năng lực Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Thứ hai, 03 01 2021

ên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tiền thân là Liên đoàn Địa chất số 2 làm nhiệm vụ thăm dò than vùng Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được Nhà nước cho chuyển sang làm nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất từ cuối năm 1973.

Page 1 of 2