Đại hội đại biểu Công đoàn Liên đoàn, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, viên chức lao động trong toàn Liên đoàn lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ III Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 và đặc biệt thi đua lập thành tích thiết thực hướng tới lễ kỷ niêm 50 năm ngày thành lập Liên đoàn (15/3/1974-15/3/2024); được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Trung tâm, của Ban Thường vụ Đảng uỷ Liên đoàn, với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028 vừa diễn ra vào ngày 23/3/2023 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

2Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Dương Trung Thành - Uỷ viên BCH Công đoàn viên chức Việt Nam; UV BCH Đảng bộ Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đến dự và tặng hoa đại hội.

3Bàn giữa: Đ/c Dương Trung Thành thứ hai từ trái sang; đ/c Nguyễn Ngọc Hà, thứ 2 từ phải sang; đ/c Lê Văn Tuyến, ngoài cùng bên trái; đ/c Nguyễn Chí Nghĩa, ngoài cùng bên phải;Bàn trái: đ/c Nguyễn Đỗ Lĩnh, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Lê Văn Tuyến, UV BCH Công đoàn Bộ TN&MT; UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đồng Chí Nguyễn Chí Nghĩa, UV Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng đến dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội.

4Đ/c Lê Văn Tuyến, UV BCH Công đoàn Bộ TN&MT; UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo đại hội

5 6

Đ/c Nguyễn Chí Nghĩa,UV Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đến dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội

Đại hội vui mừng được đón tiếp các đồng chí là UV BTV Công đoàn Trung tâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Liên đoàn về dự và tặng hoa đại hội

Đại hội vui mừng được đón tiếp các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Trung tâm đến dự và tặng hoa đại hội: Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam; Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; Công đoàn Cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Công đoàn Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Công đoàn Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước; Công đoàn Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước

7Các đ/c Lãnh đạo Công đoàn Bộ; Lãnh đạo và Công đoàn Trung tâm chụp ảnh lưu niệm với đại hội

Đại hội vui mừng được đón các đồng trong Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và các đoàn đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn gương mẫu, tiêu biểu được bầu tại 04 Công đoàn trực thuộc Công đoàn Liên đoàn về dự đại hội

8 9

Đ/c Nguyễn Đỗ Lĩnh, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn và đ/c Phạm Trung Thành Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn trình bày báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2019-2023

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của BCH công đoàn Liên đoàn, lần thứ XV về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023; phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiều tham luận của các đ/c là cán bộ đoàn viên công đoàn Liên đoàn với các chủ để: Công đoàn Liên đoàn phối hợp tạo việc làm, thực hiện tốt chế độ, chính sách với người lao động; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị khi thi công dự án; Nữ đoàn viên Công đoàn Liên đoàn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà; nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”…

10

 11  12

Đ/c Bùi Thị Bích Thuỷ, đ/c Nguyễn Văn Tuyến, đ/c Phạm Thị Mai Thanh trình bày tham luận tại đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn Liên đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, đoàn viên công đoàn Liên đoàn và Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ đoàn viên Công đoàn Liên đoàn đi dự đại hội lần thứ III công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia

13  14 

Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ; đ/c Phó tổng Giám đốc Trung tâm QH và ĐT TNN quốc gia; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; đ/c Bí thư đảng uỷ-Liên đoàn trưởng, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đất nước ta; ngành Tài nguyên-Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; yêu cầu về phát triển tri thức, nâng cao trình độ khoa học công nghệ… đặt ra cho đội ngũ VCLĐ, đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn Liên đoàn những yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy Liên đoàn, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Liên đoàn; cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức công đoàn Liên đoàn cần tiếp tục ra sức tuyên truyền, vận động VCLĐ, đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, VCLĐ Liên đoàn tích cực tham gia lao động sản xuất, học tập và công tác, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, VCLĐ Liên đoàn; hướng về cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn và thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm ngày thành lập Liên đoàn sẽ được trọng thể diễn ra vào năm sau, năm 2024./.

Một số hình ảnh tại đại hội

15 16
17  18
 19 20
 21  22

 Các tiết mục Văn nghệ chào mừng

23 24

Đ/c Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn miền Nam chụp ảnh lưu niệm

25 26
27 28
29 30
31 32
33 34

Các đại biểu tham dự đại hội

 

 

Read 597 times
Rate this item
(0 votes)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý…
  Thứ bảy, 21 Tháng 1 2023
 • NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THEO THÔNG BÁO SỐ 493/TNNMB-KHTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2023
  Sáng nay (22/11/2023), tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc số 10…
  Thứ tư, 22 Tháng 11 2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở 6 tháng cuối năm 2023 các nhiệm vụ, đề án, dự án theo Thông báo số 493/TNNMB-KHTC ngày 13 tháng 11 năm 2023
  Sáng nay (20/11/2023), tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc số 10…
  Thứ hai, 20 Tháng 11 2023
 • TRÍCH - TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 26/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (SỬA ĐỔI)
   
  Thứ tư, 01 Tháng 11 2023

Hệ thống họp online

hoponline

4696607
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
42420
213768
83169
4696607

Địa chỉ IP: 34.228.52.21
Giờ máy chủ: 2023-12-02 21:11:47

Who's Online

Đang có 489 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com