Văn phòng

 

Pham Trung Thanh

Chánh văn phòng:
ThS. Phạm Trung Thành  
DĐ: 0983.771.114
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tapthevanphong

Tập thể Văn phòng

 

Tổng số CBCNVC của Văn phòng:                                                10 người

 Trong đó trình độ:               Thạc sỹ:                                          03 người

                                              Đại học:                                         03 người

                                              Trung cấp:                                     01 người

                                              Lễ tân, phục vụ, lái xe:                  03 người 

Chánh Văn Phòng:                Thạc sỹ Phạm Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng:         Thạc sỹ Đỗ Dương Quảng

                                              Thạc sỹ Bùi Văn Tâm

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính,quản trị;văn thư, lưu trữ; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và quốc phòng - an ninh; chế độ chính sách, tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Liên đoàn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Liên đoàn; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Liên đoàn.

3. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Liên đoàn. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và phối hợp kiểm tra việc thực hiện tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

4. Tổng hợp, xây dựng lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của lãnh đạo Liên đoàn; phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do lãnh đạo Liên đoàn chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

5. Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, bảo mật theo quy định:

a) Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật;

b) Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Liên đoàn; chuẩn bị các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Liên đoàn;

c) Tổ chức thực hiện công tác phục vụ,lễ tân, khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ trụ sở cơ quan Liên đoàn;

d) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc; điều vận xe ô tô phục vụ công tác quản lý, điều hành; chủ trì lập kế hoạch mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm; tham gia quản lý chi hành chính tại Cơ quan Liên đoàn;

đ) Quản lý đất công sở, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất tại Cơ quan Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở Cơ quan Liên đoàn.

6. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Liên đoàn, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; Quản trị, vận hành trang website.

7. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ và chế độ chính sách:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy của Liên đoàn;

b) Quản lý biên chế, vị trí việc làm, hồ sơ viên chức, người lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn;

c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương của các đơn vị trực thuộc; phối hợp xác định quỹ lương của Cơ quan Liên đoàn; thường trực Hội đồng xét nâng lương của Liên đoàn;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của Liên đoàn; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Liên đoàn.

8. Thực hiện kiêm nhiệm công tác Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn.

9. Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ của Liên đoàn.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

11. Hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác văn phòng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Văn Phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụđược giao vàđiều hành mọi hoạt động của Văn phòng;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức và người lao động thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Read 964 times
Rate this item
(4 votes)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2021
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung…
  Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021
 • Tập thể viên chức và người lao động Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc phấn khởi thi đua, tin tưởng vào thành công của Lĩnh vực tài nguyên nước trong nhiệm kỳ mới của Đảng
  Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, đảng viên, viên chức và người lao động Liên đoàn quy hoạch…
  Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021
 • Đại hội Chi bộ Văn phòng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, nhiệm kỳ 2022-2025.
  Ngày 17 tháng 6, Chi bộ Văn phòng Liên đoàn đã tổ chức thành công đại hội chi bộ lần…
  Thứ sáu, 17 Tháng 6 2022
 • Đoàn thanh niên cơ quan liên đoàn QH và ĐTTNN miền Bắc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2022 cho con em viên chức Liên đoàn.
  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, được sự ủng hộ, động viên của Đảng ủy, Công đoàn Liên…
  Thứ tư, 01 Tháng 6 2022
 • Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội nên xây bể ngầm chống ngập
  Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội nên xây bể ngầm chống ngập Hà Nội nên thiết kế đô thị…
  Thứ ba, 31 Tháng 5 2022

Hệ thống họp online

hoponline

1357599
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1031
1031
24237
1357599

Địa chỉ IP: 18.232.59.38
Giờ máy chủ: 2022-07-04 06:33:10

Who's Online

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com