Văn phòng

Pham Trung Thanh

Chánh văn phòng:
ThS. Phạm Trung Thành  
DĐ: 0983.771.114
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vanphong

Tập thể Văn phòng

 

 

Tổng số CBCNVC của Văn phòng:    09 người 
 Trong đó trình độ:

Thạc sỹ:

Đại học:

Lễ tân, phục vụ,lái xe:
 

02 người

05 người

03 người

 Chánh Văn Phòng: Thạc sỹ Phạm Trung Thành
 
 Phó Chánh Văn phòng: Thạc sỹ Đỗ Dương Quảng  

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có chức năng tham mưu, giúp Liên đoàn trưởng tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức bộ máy, chế độ chính sách; công tác hành chính quản trị văn phòng; văn thư, lưu trữ; công tác truyền thông, tuyên truyền, thi đua khen thưởng và quốc phòng - an ninh của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác; xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực, quản lý tài sản, truyền thông trung hạn và hằng năm của Liên đoàn.

2. Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Liên đoàn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

3.Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Liên đoàn; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Liên đoàn.

4. Chủ trì thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kiểm tra việc thực hiện tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

5. Tổng hợp, xây dựng lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của lãnh đạo Liên đoàn; phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do lãnh đạo Liên đoàn chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

6. Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, bảo mật theo quy định:

a) Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật;

b) Chủ trì tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Liên đoàn; chuẩn bị các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Liên đoàn;

c) Tổ chức thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ trụ sở cơ quan Liên đoàn;

d) Chủ trì lập kế hoạch mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm; tham gia quản lý chi hành chính tại Cơ quan Liên đoàn;

đ) Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Liên đoàn.

7. Chủ trì quản lý tài sản công của Liên đoàn

a) Tổ chức thực hiện việc quản lý về số lượng, chất lượng và khai thác có hiệu quả công năng sử dụng tài sản công của Liên đoàn.

b) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Liên đoàn tại các phòng và các đoàn trực thuộc.

c) Tham gia xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công định kỳ, đột xuất theo quy định.

8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc thực thực hiện công tác truyền thông; quản trị, vận hành trang website của Liên đoàn.

9. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Liên đoàn, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

10. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ và chế độ chính sách

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy của Liên đoàn;

b) Quản lý biên chế, vị trí việc làm, hồ sơ viên chức, người lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn;

c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương của các đơn vị trực thuộc; phối hợp xác định quỹ lương của Liên đoàn; thường trực Hội đồng xét nâng lương của Liên đoàn;

d) Chủ trì thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Liên đoàn; thường trực hội đồng tuyển dụng Liên đoàn.

11. Tham gia thực hiện công tác đấu thầu của Liên đoàn.

12. Chủ trì thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn phòng.

13. Thực hiện kiêm nhiệm công tác Văn phòng Đảng ủy Liên đoàn.

14. Chủ trì thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ của Liên đoàn.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

16. Hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quan đến công tác văn phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Văn Phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức và người lao động thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Read 3445 times
Rate this item
(4 votes)
 • Tin xem nhiều nhất
 • Tin mới nhất
 • Gặp mặt nguyên các lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021
  Nhân dịp đón xuân mới, Xuân Tân Sửu– 2021, sáng ngày 28/01/2021, tại trụ sở Liên đoàn số 10, ngõ…
  Thứ năm, 28 Tháng 1 2021
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021…
  Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
 • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý…
  Thứ bảy, 21 Tháng 1 2023
 • Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nắm chắc vấn đề, có giải pháp cụ thể trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh…
  Thứ năm, 06 Tháng 6 2024
 • Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long
  (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 8/4/2024 về việc tập…
  Thứ tư, 17 Tháng 4 2024
 • Đỉnh điểm khô hạn ở Tiền Giang: Không để người dân thiếu nước sạch
  TPO - Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có cuộc khảo sát, kiểm tra tình hình bảo đảm…
  Thứ hai, 08 Tháng 4 2024

hoponline

9123398
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
19312
153896
404495
9123398

Địa chỉ IP: 44.222.64.76
Giờ máy chủ: 2024-06-15 17:25:19

Who's Online

Đang có 353 khách và không thành viên đang online

nwater full2 backgroundTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung: Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc - Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.38.362.947 - Fax: 024.37.560.035
Email: vpldtnnmb@gmail.com